SHARE lokalnu uključivanje

Alat za stručne djelatnike koji su zaduženi za izbjeglice iz programa preseljenj   

Ovaj je alat izrađen u sklopu SHARE Network-a. Izrađen 2012. pod vodstvom ICMC Europa, SHARE Network daje platformu za međusobnu razmjenu i učenje među lokalnim i regionalnim sudionicima koji rade na provedbi ili planiranju programa preseljenja, te nastoji omogućiti bolji i kvalitetniji  program preseljenja unutar Europe. Kao osnovni dio European Resettlement Network-a, SHARE promovira partnerstvo za uključivanje izbjeglica u društvo u pokrajinama diljem Europe[1].

 

Zašto postoji alat za uključivanje u lokalno društvo?

Osobe koje su novopridošle u državu, bez obzira na njihovo porijeklo, često se susreću s mnogim sličnim izazovima: učenje lokalnog jezika, pronalaženje smještaja i zaposlenja, razumijevanja novih ustanova i sustava , izgradnja odnosa i prijateljstava. Prilikom dolaska novopridošle osobe putem programa preseljenja izbjeglica mogu naići i na neke dodatne izazove, na primjer:

  • Navikavanje na „trajniji“ dom nakon što su više godina proveli u tranzitnoj zemlji;
  • Nadilaženje nerealnih očekivanja  o zemlji u koju su se doselili; i
  • Smještaj u novu zajednicu često bez prethodnih obiteljskih ili društvenih veza.

Iako je ovaj alat usmjeren na izbjeglice iz programa preseljenja, s mnogim od ovih izazova i okolnosti se također susreću i izbjeglice koje su došle na neki drugi legalan način, kao što je privatno sponzorstvo ili program premještanja  i u skladu s tim, ovaj alat se može jednostavno prilagoditi i za takve programe.

 

Ovaj alat uključuje predloške i ideje koje podržavaju rad programa  preseljenja kako bi dao odgovor na ove izazove i pružio bolju podršku za potrebe preseljenih izbjeglica i pomogao im u ostvarenju ciljeva u njihovom novom domu. Ovi alati su sastavljeni i izrađeni na osnovu uspješnih pristupa koje koriste mnogi partneri SHARE Network-a kao i njegovi sudionici diljem Europe, a također se i dijele između nas i naših partnera tijekom 2012-18. Prvi put objavljen 2014. (kao SHARE City Curriculum), alat je revidiran, proširen i preveden na mnoge europske jezike tijekom 2018. Ciljano, alat je preveden na hrvatski, estonski, bugarski, slovenski, rumunjski i portugalski jezik. Svaka od ovih zemalja tek uspostavlja ili širi program preseljenja te se nadamo da će alat biti koristan osobama koje rade u lokalnim zajednicama koje će postati novi dom za preseljene izbjeglice.

 

Na koje se način može koristiti alat?

Alat sadrži predložak i upute podijeljene u tri kategorije:

  • Dolazak, Prihvat i Orijentacija;
  • Podrška prilikom smještaja i Plan uključivanja;
  • Višenamjenski alati za provoditelje.

Vi možete iskoristiti samo jedan ili više alata, prilagoditi bilo koji od predložaka svojim potrebama u radu ili koristiti materijale iz alata kao inspiraciju za izradu vlastitih pristupa i ideja za preseljenje i uključenje u vaš regionalni ili lokalni kontekst. Alati se mogu preuzeti kao Word dokument pa ih kao takve možete uređivati sukladno vašim potrebama.

 

                                    

 

  Naziv dokumenta Opis / svrha
Početak!

Uvod

Sadržaj

Pruža pregled alata, njegove namjene i ciljanih korisnika;

1. Dolazak, prihvat i orijentacija

1.1          Dan dolaska-upoznavanje i smještaj

Važni zadaci koji se trebaju obaviti prvi dan nakon dolaska mogu biti ovdje popisani i korišteni kako bi se usmjerili novi volonteri i stručni djelatnici.

1. Dolazak, prihvat i orijentacija

1.2          Raspored sastanaka za prvi tjedan

Može se koristiti raspored kako bi se strukturirali događaji i sastanci tijekom prvog ili tijekom prvih tjedana nakon dolaska.

1. Dolazak, prihvat i orijentacija

1.3          Novo okruženje-grad i susjedstvo

Ovaj popis može uključivati zadatke za stručne djelatnike ili volontere koji se bave preseljenim izbjeglicama i njihovim novim susjedstvima.

1. Dolazak, prihvat i orijentacija

1.4          Popis dostupnih stvari za kućanstvo

Stručni djelatnici bi uvijek trebali dati popis stvari koje su dane izbjeglicama na dolasku kao i jasne upute o onome što pridošlice mogu zadržati, a što bi se trebalo vratiti organizaciji domaćinu za buduće pridošlice.

1. Dolazak, prihvat i orijentacija

1.5a          Organizacija pošte

 

1.5b         Organizacija pošte

 

Ovaj bi se dokument mogao koristiti za izradu mape za pohranu i kategoriziranje važnih dokumenata (2 predloška).

2. Podrška naseljavanju i planiranje integracije

2.1          Osobni plan integracije (predložak 1)

Osobni plan integracije trebao bi sadržavati niz aspekata vezanih za integraciju izbjeglice; počevši od stanovanja, učenja o novom okruženju, upravljanje socijalnom pomoći, pronalaženje zaposlenja, pristup edukaciji i razvijanje socijalnih mreža. Zajedno sa stručnim djelatnikom, pridošlice se potiču da utječu na svoju situaciju, da odrede buduće ciljeve i korake potrebne za njihovo ostvarenje. Ovaj plan se periodički pregledava kako bi se uvidio napredak ili da bi se promijenili ciljevi po potrebi/želji. Kada se radi s obiteljima može biti od pomoći ako se ispuni jedan plan za svakog odraslog člana ili jedan za cijelu obitelj, ovisno o situaciji obitelji i željama svakog pojedinca.

2. Podrška naseljavanju i planiranje integracije

2.2          Osobni plan integracije sažetak (predložak 2)

Predložak plana se može koristiti za sažimanje glavnih radnji iz Plana te kod izrade novih koraka u svim područjima.

2. Podrška naseljavanju i planiranje integracije

2.3          Popis socijalnih davanja i osobnih financija

Ovaj se alat može koristiti kao osnova za raspravu o pravu na socijalna davanja, korištenje sustava socijalne skrbi i planiranje strategija za osobne financije.

2. Podrška naseljavanju i planiranje integracije

2.4          Predložak za obiteljski budžet

Ovaj predložak mogu koristiti stručni djelatnici i izbjeglice kao nacrt za jednostavni mjesečni budžet, uzimajući u obzir prihode i troškove.

2. Podrška naseljavanju i planiranje integracije

2.5          Zaposlenje i volontiranje - popis

Ovaj se alat može koristiti kao osnova za raspravu i planiranje pristupa zapošljavanju, volonterskom radu i/ili relevantnim mogućnostima za osposobljavanje.

2. Podrška naseljavanju i planiranje integracije

2.6          Pravna pitanja - popis

Ovaj se alat može koristiti kao osnova za raspravu i bolje razumijevanje pravnih postupaka i zahtjeva.

2. Podrška naseljavanju i planiranje integracije

2.7          Vodič za zaštitne i otežavajuće faktore

Identificiranje faktora koji mogu biti „otežavajući“ ili „zaštitni“ (vidi Dio I iznad) za određenog pojedinca može biti od pomoći i za stručnog djelatnika i za izbjeglicu.

3. Višenamjenski alati za stručne djelatnike

3.1          Stručni djelatnik na programu preseljenja- papir za bilješke o predmetu

Ovaj alat može koristiti stručni djelatnik na kraju svakog dana za praćenje svoga rada i kako bi informirao kolege o napretku.

3. Višenamjenski alati za stručne djelatnike

3.2a          Referalni popis kontakata

3.2b          Referalni popis kontakata

Ovaj popis kontakata se može koristiti kao  osobnireferalni popis; izbjeglice i stručni djelatnici mogu popisati kontakte osoba i institucija s kojima imaju dogovorne sastanke ili od kojih traže podršku (2 predloška).

3. Višenamjenski alati za stručne djelatnike

3.3          Upute za rad s prevoditeljima

Ovaj vodič mogu koristiti stručni djelatnici i volonteri koji rade s prevoditeljima ili kulturnim medijatorima.

3. Višenamjenski alati za stručne djelatnike

3.4          Briga o sebi za vrijeme dolaska

Prijedlozi i upute općenito za očuvanje dobrobiti stručnih djelatnika tijekom vremena prihvata .

3. Višenamjenski alati za stručne djelatnike

3.5          Osnove samopomoći

Dodatni prijedlozi  za brigu o sebi, održavanje vlastite dobrobiti i izbjegavanje sekundarnih trauma.

 

Nadamo se da će alati biti koristan tijekom procesa prihvata preseljenih izbjeglica u vašu zajednicu. Svaka povratna informacija je dobrodošla, dodatak kao i dodatni alati koje biste možda željeli podijeliti. Ako se želite povezati s ICMS-om, molimo vas da kontaktirate Voditeljicu ICMC programa, Magdalenu Boehm: boehm@icmc.net.