SHARE Lokalna vključenost

Orodja za lokalno vključevanje preseljenih beguncev                                        

Ta orodja so bila izdelana v okviru Mreže SHARE. Mreža SHARE, ustanovljena leta 2012 in jo vodi ICMC Europe, zagotavlja platformo za medsebojno izmenjavo in učenje med lokalnimi in regionalnimi akterji, ki delajo na preselitvi ali o tem razmišljajo, in se zavzema za večji obseg in boljšo preselitev v Evropi. Kot sestavni del širše Evropske mreže za preselitev, SHARE podpira partnerstva za vključevanje beguncev v občinah po Evropi[1].

 

Zakaj orodja za lokalno vključevanje?

Novi priseljenci v državi, ne glede na njihovo ozadje, se pogosto srečujejo z mnogimi enakimi izzivi: učenjem lokalnega jezika, iskanjem stanovanja in zaposlitve, razumevanjem novih institucij in sistemov ter vzpostavljanjem odnosov in prijateljstev. Prihod v vlogi prišleka preko preselitve beguncev lahko povzroči dodatne izzive, na primer:

  • Navajanje na bolj 'stalen' dom po več letih preživetja v tranzitni državi;

• Premagovanje morebitnih nerealnih pričakovanj o življenju v državi preselitve; in

• Naselitev v novo skupnost, pogosto brez obstoječih družinskih vezi ali socialnih omrežij.

Čeprav se orodja osredotočajo na preselitev beguncev, številni od teh izzivov in okoliščin obstajajo tudi za begunce, ki prihajajo s pomočjo drugih pravnih poti, kot je zasebno sponzorstvo ali premestitev, in kot taka, se lahko razpoložljiva orodja enostavno prilagodijo za take programe.

Ta zbirka orodij vključuje predloge in ideje, ki bodo podprle tiste, ki se ukvarjajo s programi preselitve, da se odzovejo na te izzive, bolje zadostijo potrebam preseljenih beguncev in podpirajo njihove želje v novem domu. Orodja, ki jih vključuje, so bila sestavljena na podlagi uspešnih pristopov, ki so jih uporabljali številni partnerji in deležniki Mreže SHARE po vsej Evropi ter jih delili z nami in našimi partnerji v obdobju 2012-18. Zbirka orodij je bila prvič objavljena leta 2014 (kot SHARE City Curriculum), leta 2018 pa je bila prenovljena, razširjena in prevedena v številne evropske jezike. Konkretno so orodja prevedena v hrvaški, estonski, bolgarski, slovenski, romunski in portugalski jezik. Vsaka od teh držav je na novo vzpostavila ali razširila programe preselitve in upamo, da bodo orodja koristna za tiste, ki delajo v občinah, za katere je gostiteljstvo preseljenih beguncev novost.

 

Kako je mogoče uporabljati orodja?

Sklop orodij vključuje predloge in smernice v treh kategorijah:

  • Prihod, sprejem in usmerjanje;
  • Podpora pri nastanitvi in načrtovanje integracije;
  • Večnamenska orodja za strokovne delavce.

Uporabite lahko samo eno ali več orodij, vsako od predlog prilagodite za uporabo pri svojem delu ali gradivo uporabite kot navdih za razvoj lastnih pristopov in idej za preseljene ter vključevanje v vaš regionalni ali lokalni kontekst. Orodja lahko prenesete kot Wordove dokumente in jih urejate glede na vaše potrebe.

 

                                           
 
 

Ime dokumenta

Opis / namen

Prvi koraki!

Predstavitev 

Kazalo vsebine

Zagotavlja pregled orodja, njegovega namena in ciljnih uporabnikov;
1. Prihod, sprejem in usmerjanje

1.1          Kontrolni seznam za dan prihoda

Tukaj se lahko navedejo nujne naloge, ki jih je treba opraviti v prvem dnevu od prihoda, in se lahko uporabljajo za usposabljanje novih prostovoljcev in strokovnih delavcev;

1. Prihod, sprejem in usmerjanje

1.2          Urnik sestankov za prvi teden

Urnik se lahko uporablja za strukturiranje dogodkov in sestankov v prvem tednu/prvih tednih po prihodu. Lahko se deli s preseljenimi begunci, tolmači in več organizacijami, da se vsem udeležencem zagotovi pregled nad tem, kaj storiti, in da se ve, kaj lahko pričakujejo drug od drugega. Poleg lajšanja logistike, lahko to orodje pomaga krepiti partnerstva med več agencijami in deležniki, ki sodelujejo pri preselitvi;

1. Prihod, sprejem in usmerjanje

1.3          Kontrolni seznam za novo okolje

Ta kontrolni seznam lahko vključuje naloge za strokovne delavce ali prostovoljce, ki usmerjajo preseljene begunce v njihovi novi bližnji okolici;

1. Prihod, sprejem in usmerjanje

1.4          Seznam predmetov v gospodinjstvu

Strokovni delavci morajo vedno zagotoviti seznam predmetov, ki so jih begunci dobili ob prihodu, in jasne smernice o tem, kaj prišleki lahko obdržijo in kaj se bo pričakovalo, da vrnejo gostiteljski organizaciji za bodoče novo prispele;
1. Prihod, sprejem in usmerjanje

1.5a       Sistem organizacije pošte

1.5b       Sistem organizacije pošte

Ta dokument se lahko uporabi za ustvarjanje mape za shranjevanje in razvrščanje pomembnih dokumentov. Mnogi bodo prejeti po pošti, zato je prišlekom lahko v pomoč, da imajo sistem za shranjevanje dokumentov, ko prispejo domov, čeprav bodo kasneje potrebovali podporo tolmača, da bi jih prebrali;
2. Podpora pri namestitvi in načrtovanje integracije

2.1        Osebni integracijski načrt (predloga 1)

Osebni integracijski načrt bi moral zajemati vrsto vidikov v zvezi z integracijo beguncev: začenši z nastanitvijo, spoznavanjem njihovega novega okolja, urejanjem prejemkov in pomočjo pri socialnem varstvu, iskanju zaposlitve, dostopu do izobraževanja in razvijanju socialnih mrež. Skupaj s strokovnimi delavci se prišleke spodbuja, da pretehtajo svoj trenutni položaj, opredelijo prihodnje cilje in potrebne ukrepe, ki jih je treba sprejeti. OIN se redno pregleduje, da se oceni napredek in preoblikuje cilje, kot je potrebno/želeno. Pri delu z družinami je lahko koristno izpolniti en OIN za vsako odraslo osebo ali enega za družino, odvisno od zadevne situacije družine in preferenc vsakega posameznika;

2. Podpora pri namestitvi in načrtovanje integracije

2.2          Povzetek osebnega integracijskega načrta (predloga 2)

List za povzetek OIN se lahko uporabi za povzemanje glavnih akcijskih točk iz OIN in pridobitev pregleda korakov na vseh področjih;

2. Podpora pri namestitvi in načrtovanje integracije

2.3          Kontrolni seznam za prejemke in osebne finance

To orodje se lahko uporabi kot osnova za razpravo o upravičenosti do prejemkov, prebijanje skozi sisteme socialnega varstva in načrtovanje strategij osebnih financ;

2. Podpora pri namestitvi in načrtovanje integracije

2.4          Predloga za družinski proračun
 

To predlogo lahko strokovni delavci in begunci uporabijo za osnutek preprostega mesečnega proračuna, pri čemer upoštevajo prihodke in odhodke;

2. Podpora pri namestitvi in načrtovanje integracije

2.5         Kontrolni seznam za zaposlitev in prostovoljstvo

To orodje se lahko uporabi kot osnova za razpravo in načrtovanje za opredelitev in dostop do zaposlitve, prostovoljskega dela in/ali relevantnih priložnosti za usposabljanje;

2. Podpora pri namestitvi in načrtovanje integracije

2.6          Kontrolni seznam glede pravnega statusa

To orodje se lahko uporabi kot osnova za razpravo in načrtovanje za razumevanje pravnih procesov in zahtev;

2. Podpora pri namestitvi in načrtovanje integracije

2.7          Smernice za zaščitne in oteževalne dejavnike

Opredelitev dejavnikov, ki utegnejo biti 'oteževalni' ali 'zaščitni' (glej I. del zgoraj) za določenega posameznika, je lahko koristna tako za strokovne delavce kot begunce;

3. Večnamenska orodja za strokovne delavce

3.1          List za opombe strokovnega delavca

To orodje lahko ob koncu vsakega dne izpolni strokovni delavec, kot obliko refleksije o delu, ki je bilo opravljeno, in za obveščanje kolegov o napredku;

3. Večnamenska orodja za strokovne delavce

3.2a          Referenčni seznam kontaktov

3.2b          Referenčni seznam kontaktov 

Ta kontaktni seznam se lahko uporablja kot osebni referenčni list; begunci in strokovni delavci lahko navedejo kontaktne podatke posameznikov in agencij, s katerimi imajo sestanke ali kjer iščejo podporo;

3. Večnamenska orodja za strokovne delavce 3.3          Smernice za delo s tolmači

Te smernice lahko uporabljajo strokovni delavci in prostovoljci, ki delajo s tolmači ali kulturnimi mediatorji;

3. Večnamenska orodja za strokovne delavce 3.4          Skrb zase med prihodi Predlogi in smernice za zagotovitev splošnega dobrega počutja strokovnih delavcev v obdobjih sprejema;
3. Večnamenska orodja za strokovne delavce 3.5          ABC skrbi zase Dodatni predlogi za prakticiranje skrbi zase, ohranjanje dobrega počutja in izogibanje sekundarni travmi;

 

 

Upamo, da se bodo orodja izkazala za koristna pri sprejemanju preseljenih beguncev v vašo skupnost. Veseli bomo povratnih informacij, prispevkov in dodatnih orodij, ki jih želite deliti. Če želite stopiti v stik z nami, se prosimo obrnite na programsko vodjo ICMC, Magdaleno Boehm: boehm@icmc.net.